Ресурси

Тук ще намерите биоетически ресурси и връзки в Интернет.

Обща биоетика

Тук ще намерите сайтове посветени на обща биоетика:

Български биоетически източници:

База данни за български институции и ресурси в областта на биоетиката на интернетните страници на Европейската информационна мрежа "Етика в медицината и биотехнологиите" (European Information Network - Ethics in Medicine and Biotechnology): Eureth.net