За нас

Изпълнителен директор

Д.ф.н. Ася Паскалева е експерт-биоетик. Тя има докторат по приложна философия от университета Боулинг Грийн в САЩ и е специализирала в областта на медицинската биоетика, невроетиката, философия на морала, приложна и професионална етика (вкл. етика на научните изследвания, етика на храната, етика на биотехнологиите), етическа теория и философия на смъртта. Била е професор по философия в университета на Северна Флорида, САЩ и има многогодишен клиничен опит като консултант и член на болнични комисии по етика в САЩ.

Ст. научен сътрудник

Д.ф.н. Аделина Илиева е защитила докторат върху етическите норми в науката в Центъра по наукознание и история на науката при БАН. Тя също е научен сътрудник в Центъра по наукознание. Нейните научни интереси са в областта на изследователска етика и етика на биомедицината, етически норми в науката и етическите проблеми на генетичните тестове. Понастоящем д-р Илиева изследва интегрирането на етиката в научната политика на България.

Ст. научен сътрудник

Д-р, Д.ф.н. Йорданка Кръстева е старши научен сътрудник в БЦБ. Тя също е научен сътрудник в Центъра за първична медицинска помощ и справедливост към Университета на Нов южен Уелс и преподавател по обществено здраве в Университета на Сидни в Австралия. Тя е е доктор по медицина и магистър по медицинска информатика и здравен мениджмънт. Нейните научни изследвания са върху дейността на етическите комитети и развиване на програми за обучение за членове на етически комитети. Има над 14 публикации и доклади в областта на биоетиката.

Научен сътрудник

Марио Паскалев е Д.ф.н. по приложна философия и магистър по бизнес администрация и управление на информационните системи. Той е член на Международната асоциация на професионалистите по личните данни IAPP и експерт консултант по личните данни на БЦБ. Д-р Паскалев е автор на „Териториалността“ - изследване на правата в контекста на международните граници. Неговите изследователски интереси са в етиката на големите данни, невроетиката, етическите аспекти на износа на производство, информационната безопасност на медицинските данни и интернетната престъпност. Той е работил като консултант на Мерил Линч, Ай Би Ем, Компютър сайънсиз корпорейшън или техни поделения.

Настоятелство


Д.ф.н. Джордж Агич е експерт-биоетик, професор по философия и директор на Програмата за изследване на ценностите в университета Боулинг Грийн, и бивш ръководител на катедрата по биоетика в световно известната Кливландска клиника в САЩ.


Д.ф.н. Питър Сандю е професор по биоетика в Кралския ветеринарен и селскостопански университет в Копенхаген. Той е директор на интердисциплинарния Център по биоетика и анализ на риска. Член е на Датския съвет за етично третиране на животните. Той е учредител и президент на Европейското общество за селскостопанска етика и етика на храната EurSafe.


Проф. д-р Христо Тодоров е ръководител на департамент "Философия и социология" в Нов български университет. Той е автор на повече от 60 научни труда, публикувани на български, немски, английски, френски, испански и унгарски. Работил е а като асистент в катедра “История на философията” в СУ “Св. Климент Охридски”, заместник-директор на Института за немски социални и хуманитарни науки “Германикум” в СУ “Св. Климент Охридски” и гост-професор в Европейския университет Виадрина във Франкфурт на Одер.