За Центъра

Създаден през 2004-та година в София, Центърът е независима организация, която работи за популяризиране и развитие на биоетиката в България. Центърът защитава правата на пациента и интересите на хора и животни обект на медицински и фармацефтични изследвания, работи за повишаване на качеството и етичността на българското здравеопазване, организира обществени дискусии по актуални въпроси на биоетиката и действа за синхронизизиране на националното законодателство с най-високите международни етични норми и стандарти.

Центърът извършва научни изследвания и предлага консултации и обучение във всички области на биоетиката: медицинска етика и етика на здравеопазването, етика на клиничните изследвания върху хора, етично третиране на животните и на околната среда.