Права на животните

Български източници:

Устав на сдружение "Регионален природозащитен център - На ти с Природата"

Международни (на английски език):

Сайт на "Хора за етично третиране на животните" (PETA), най-голямата международна организация за защита на правата на животните.

Центъра по приложна етика "Морис Йънг" към Университета на Британска Колумбия в Канада поддържа активна изследователска програма по благосъстоянието на животните.

Европейски (на английски език):

Доклад на Британската селекционна комисия за животните в научните процедури

Британски национален център за намаляването, подобряването на положението и заместването на животните в изследванията

Европейска комисия - информация свързана с благосъстоянието на животните

САЩ (на английски език):

Департамент по земеделието на САЩ - Информационен център по благосъстоянието на животните

Страница с връзки към работите на професор Питър Сингър, международно-известен и противоречив автор в областта на правата на животните

Дебат между Питър Сингър и Ричард Познър върху правата на животните

Правила за етично поведение при грижата и използването на животни на Американската психологическа асоциация

Националните здравни институти - Закони, правила и др. информация за третирането на лабораторните животни