Трансплантация на органи

Български източници:


Изпълнителна агенция по трансплантация към Министерство на здравеопазването

Денонощен телефон за информация и консултации при случаи, изискващи
спешни действия или становище от ИАТ (+359 2) 813 50 30

Българско законодателство по трансплантация