Права на пациентите

Български източници:

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)

Изпълнителна агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването

Международни (на английски език):

Сайт на Световната медицинска асоциация

Международна конференция за хармонизиране на техническите изисквания за регистриране на медикаменти за човешка употреба (ICH).

Европейски (на английски език):

Европейска харта за правата на пациента

Директива 2005/28 на Европейската комисия

Права на пациента в Европа

Права на пациентите от сайта на Финландското Министерство на социалните грижи и здравето

САЩ (на английски език):

Декларация на Кливландската клиника за правата на пациента

Харта за правата на пациента, одобрена от Американската болнична асоциация през 1973 и измeнeна през октомври 1992

Програма за правата на пациента във Факултета по обществено здраве към Бостънския Университет

Биоетика и човешки права

Предварителни указания за лечение:

Предварителни указания за лечение в България:

Доклад на д-р Ася Паскалева в Международна съвместна програма за предварителните указания за лечение

Статия от Б.Парашкевова, Ж.Маринова и Г.Петрова "Advance Health Care Directives - A Document of Clinical Pathway in Bulgaria: Is This Compatible to the Bulgarian Legislation? in Trakia Journal of Sciences, Vol.8, Suppl.2, pp 476-79

Предварителни указания за лечение по света:

Предварителни указания за лечение по страни от проекта Международна съвместна програма за предварителните указания за лечение

Предварителни указания за лечение в Европа

Предварителни указания за лечение в Австралия - доклад на д-р Йорданка Кръстева

"Пет желания" - предварителни указания за лечение на руски език

Примерни предварителни указания за лечение на Американската академия на личните лекари

Статия върху предварителните указания за лечение в Станфордската философска енциклопедия

Информация за предварителните указания за лечение от Националните здравни институти - САЩ