COVID-19

Д-р Ася Паскалева публикува статията "Етично прилагане на носими дигитални устройства в борбата с пандемиите: апел за смяна на парадигмата" в Harvard University Edmond J. Safra Center for Ethics "Rapid Response Impact Initiatives" (май 2020), в съавторство с д-р Мариел Грос и Роберт Милър от Университета Johns Hopkins.

Българският център по биоетика подкрепя препоръките за борба с COVID-19, формулирани в статията на Вал Тодоров "Тестване и проследяване: дългосрочна стратегия за борба с COVID-19". Ние препоръчваме анализа на Томас Пуейо в статията му "Справяне с коронавируса: с чук и танц".