COVID-19 в България

Обявеният през декември 2020 г. Национален план за ваксиниране срещу COVID‐19 е несправедлив и излага на предотвратим и ненужен риск живота и здравето на най‐уязвимите членове на нашето общество – възрастните хора и тези с тежки хронични заболявания. Тези групи с най‐висок риск от тежко протичане и смърт са оставени едва в четвъртата фаза на плана и не са предвидени конкретни процедури за осигуряване на достъпа им до ваксинационните пунктове и подходящи ваксини.

Българският център по биоетика, заедно с Българската общност за либерална демокрация, Българският хелзинкски комитет и Сдружението за човешки права Маргиналия, направи ОБРЪЩЕНИЕ до Народните представители от всички ПГ в 45 Народно събрание, в което ги призовава да създадат в спешен порядък нова нормативна рамка за осигуряване на справедлив достъп до ваксини срещу COVID‐19.