Ресурси

Тук ще намерите биоетически ресурси и връзки в Интернет.

Обща биоетика

Тук ще намерите сайтове посветени на обща биоетика:

Български биоетически източници:

База данни за български институции и ресурси в областта на биоетиката на интернетните страници на Европейската информационна мрежа "Етика в медицината и биотехнологиите" (European Information Network - Ethics in Medicine and Biotechnology): Eureth.net

Изследвания върху хора

Български източници:

Официалният сайт на Министерство на Здравеопазването съдържа законите уреждащи здравеопазването и медицинската етика в България включително Наредбата за лекарствени изпитвания върху хора (Наредба № 14/13.07.2000)

Международни (на английски език):

Декларацията от Хелзинки на Световната медицинска асоциация

Трансплантация на органи

Български източници:


Изпълнителна агенция по трансплантация към Министерство на здравеопазването

Денонощен телефон за информация и консултации при случаи, изискващи
спешни действия или становище от ИАТ (+359 2) 813 50 30

Българско законодателство по трансплантация