Ресурси

Тук ще намерите биоетически ресурси и връзки в Интернет.

Изследвания върху хора

Български източници:

Официалният сайт на Министерство на Здравеопазването съдържа законите уреждащи здравеопазването и медицинската етика в България включително Наредбата за лекарствени изпитвания върху хора (Наредба № 14/13.07.2000)

Международни (на английски език):

Декларацията от Хелзинки на Световната медицинска асоциация