Член на Европейската асоциация на центровете по медицинска етика

Нови изяви и публикации на Българския център по биоетика

Д-р Марио Паскалев, експерт консултант на БЦБ по защитата на личните данни и член на Международната асоциация на професионалистите по личните данни IAPP, публикува статията "Privacy exchanges: restoring consent in privacy self-management", съдържаща предложение за подобряване на защитата на личната информация в интернет в списанието Ethics and Information Technology.


Д.ф.н Ася Паскалева, директор на БЦБ, представи основният доклад "Трафик на хора с цел отнемане на телесни органи" на Националната кръгла маса "Aктуални форми и тенденции при трафика на хора", организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора на 14 октомври 2016 г. Форумът бе открит от г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси на България и председател на НКТБХ. На него присъстваха и представители на водещи правителствени и неправителствени организации, работещи в областтта на борбата с трафика на хора.

Два доклада на БЦБ по въпросите на трафика на хора с цел отнемане на техните органи за трансплантация, в съавторство с водещи международни експерти по темата, са публикувани онлайн и в специален брой на списанието Transplantation Direct:


Д-р Ася Паскалева и д-р Марио Паскалев от Българския център по биоетика и д-р Джеймз Джордано от Центъра по клинична биоетика "Пелегрино" към Джорджтаунския университет публикуваха статията "Трансплантaция на глави, самоличност и невроетика" в списанието Neuroethics. До октомври 2018, статията беше прочетена над 700 пъти на Research Gate и бе цитирана 12 пъти в научни публикации. Д-р Паскалева беше интервюирана по тази тема за статията "The Audacious Plan to Save This Man’s Life by Transplanting His Head" в списанието The Atlantic.

За Центъра

Добре дошли на страниците на Българския център по биоетика, пълноправен член на Европейската асоциация на центровете по медицинска етика (EACME). Центърът е първата и единствена институция в България, посветена изцяло на проблемите на биоетиката!

Създаден през 2004-та година в София, Центърът е независима организация, която работи за популяризиране и развитие на биоетиката в България. Центърът защитава правата на пациента и интересите на хора и животни обект на медицински и фармацефтични изследвания, работи за повишаване на качеството и етичността на българското здравеопазване, организира обществени дискусии по актуални въпроси на биоетиката и действа за синхронизизиране на националното законодателство с най-високите международни етични норми и стандарти.

Центърът извършва научни изследвания и предлага консултации и обучение във всички области на биоетиката: медицинска етика и етика на здравеопазването, етика на клиничните изследвания върху хора, етично третиране на животните и на околната среда.

За този сайт

Тук ще намерите полезна информация по въпроси които засягат всички нас, а именно:

Разпространи съдържание